Kinder fysiotherapie

Kinderen leren bewegen

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun motoriek gedurende hun jeugd. Bij sommige kinderen wijkt dit echter sterk af of zie je een achterstand hierin. Deze kinderen kunnen gebaat zijn bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut.
De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en tieners van nul tot zestien jaar.

155431_nl_editor photo66 155431_nl_editor photo65

Bij praktijk voor fysiotherapie en training Kemps – Rijf zijn er twee  master kinderfysiotherapeuten aanwezig,  Maike van Veggel en Silke van Schijndel. U kunt bij Maike en Silke terecht voor behandeling van uw baby, kind of tiener, maar ook bij vragen of voor een screening.

De kinderfysiotherapeutische behandeling vinden plaats in de praktijk en aan huis, Maike van Veggel en Silke van Schijndel is werkzaam in Aarle-Rixtel, Lieshout en Beek en Donk en Stiphout en Helmond en Mierlo In overleg en wanneer de kinderfysiotherapeut dit nodig acht kan de behandeling aan huis plaats vinden.

Sinds 1 januari 2006 is het mogelijk via de “Directe toegankelijkheid Fysiotherapie” rechtstreeks contact op te nemen met de kinderfysiotherapeut voor een screening. Uw kind wordt dan eerst onderzocht en bij een behandelindicatie wordt de behandeling gestart.

Wanneer uw kind doorverwezen wordt door een (huis)arts of specialist, wordt er altijd een onderzoek- en behandelverslag naar de verwijzer gestuurd. Tevens hebben de kinderfysiotherapeuten contact met het consultatiebureau en jeugdgezondheidszorg in Laarbeek.

De groep kinderen die een kinderfysiotherapeut begeleidt kan in drie hoofdgroepen verdeeld worden:

 • Zuigelingen; 0-2 jaar
 • Peuters; 2-4 jaar
 • Schoolgaande kinderen; 4-16 jaar

De hulpvraag kan komen van het kind, de ouder(s) of derden uit de directe omgeving van het kind (bijvoorbeeld leerkracht, (huis)arts, etc.). Indicaties voor kinderfysiotherapie kunnen zijn:

Baby / peuter:

 • Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding, afplatting van de schedel (plagiocephalie of brachicephalie)155431_nl_editor photo64
 • Lage spierspanning (slap oftewel hypotonie)
 • Billenschuiver of andere bijzondere voortbewegingvormen
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Huilbaby
 • Aangeboren afwijkingen welke de motoriek beïnvloeden
 • Plexus brachialisletsel

Schoolgaande kinderen:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Afwijkend looppatroon
 • Lage- of hoge spierspanning
 • Aangeboren afwijkingen
 • Ademhalingsproblemen
 • Jeugdreuma
 • Obstipatie/incontinentie
 • DCD (Developemental Coördination Disorder)
 • Schrijfproblemen
 • Houdingsproblemen
 • Conditie en kracht problemen
 • Obesitas
 • Pervasieve ontwikkelingsproblemen
 • Spierziekte
 • Etc.

Het is onmogelijk alle behandelbare aandoeningen en problemen te vermelden. Bij twijfel over de ontwikkeling van een kind kan rechtstreeks contact opgenomen worden met de praktijk.

De kinderfysiotherapeutische behandeling vinden plaats in de praktijk en aan huis, Maike van Veggel en Silke van Schijndel is werkzaam in Aarle-Rixtel, Lieshout en Beek en Donk en Stiphout. In overleg en wanneer de kinderfysiotherapeut dit nodig acht kan de behandeling aan huis plaats vinden.

Tijdens de behandeling van zuigelingen geven we voor een groot deel houdings- en positioneringadviezen aan ouders. Bij oudere kinderen geven we, afhankelijk van de hulpvraag en de behandeldoelstelling, een huiswerkprogramma mee.