Neurologische Revalidatie

Introductie

Een CVA, ook wel een beroerte of hersenbloeding genoemd, is een aandoening waarbij de bloedtoevoer naar de hersenen plotseling onderbroken wordt. Dit kan niet alleen leiden tot lichamelijke stoornissen, maar ook tot spraak- en taalstoornissen en stoornissen in gedrag, emoties en denken. Hierdoor kunnen patiënten beperkingen ondervinden in communicatie, persoonlijke verzorging, dagelijkse activiteiten en/of handelingen, hobby’s, werkzaamheden en voeding. Revalidatie na een CVA vereist maatwerk, dat volledig aansluit op de wensen en mogelijkheden van de cliënt.

Kennis en kunde in huis

Kemps & Rijf beschikt over specialistische kennis en faciliteiten om patiënten na een CVA of andere neurologische aandoeningen te begeleiden gedurende hun revalidatie. Ook begeleiden wij mensen die in het verleden zijn getroffen door een CVA en die nu achteruitgang ondervinden. Afhankelijk van de problematiek wordt voor iedere patiënt een individueel revalidatieprogramma opgesteld. Het doel van de revalidatie is echter voor iedereen hetzelfde: zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in onze samenleving, zowel fysiek, psychisch als sociaal.

Multidisciplinaire behandeling

CVA en Fysiotherapie
Binnen Kemps & Rijf werken verschillende Geriatriefysiotherapeuten. Zij hebben aanzienlijke ervaring met de behandeling van mensen die getroffen zijn door een CVA. De behandeling richt zich met name op het optimaliseren van het bewegen. De behandeling vindt bij voorkeur plaats bij ons in de praktijk, eventueel gecombineerd met behandelingen bij jou thuis.

CVA en Logopedie
Een Logopedist houdt zich bezig met communicatie. Na een CVA kunnen er problemen ontstaan met de taal, afasie, of met de spraak en/of stem, dysarthrie. Daarnaast kan men kauw- en slikproblemen ondervinden. Hiervoor verwijzen we dan door naar één van onze partners, zodat de juiste zorg op de juiste plek is. Doel is om de patiënt en zijn/haar omgeving te helpen op een andere manier te communiceren dan voorheen. Dit kan variëren van advies over een optimale eethouding tot de wijze van voedselinname en voedselsamenstelling.

CVA en Diëtetiek
Bij een CVA denkt u misschien niet meteen aan een Diëtist. Bij slikklachten kan het bijvoorbeeld nodig zijn om de samenstelling van de voeding aan te passen. Wanneer men niet voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt, dan kan dit leiden tot ondervoeding. Dit kan het herstel van een CVA in de weg staan. Het toevoegen van extra energie en eiwitten in de voeding kan dus noodzakelijk zijn. Een te hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, te hoog cholesterolgehalte en overgewicht zijn allemaal factoren die het risico op een CVA vergroten.

Een CVA kun je niet voorkomen, maar door middel van een gezonde voeding kan je het risico op een CVA wel aanzienlijk verminderen. De Diëtist kan je praktische tips en voedingsadviezen geven.

CVA en Ergotherapie
Veel mensen hebben na een CVA moeite met hun gewone dagelijkse activiteiten, zoals bijvoorbeeld wassen en aankleden, eten en drinken, huishoudelijke bezigheden of hobby’s. Ergotherapie helpt je deze dagelijkse activiteiten weer zo zelfstandig mogelijk uit te kunnen voeren. Zo wordt je zelfredzaamheid vergroot en heb je minder of geen hulp meer nodig van anderen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je bepaalde handelingen opnieuw gaat aanleren of op een ander manier leert uit te voeren. Onze Ergotherapeut adviseert jouw partner of naasten hoe zij jou kunnen helpen deze handelingen thuis toe te passen. De behandeling vindt bij jou thuis plaats. Onze gespecialiseerde Ergotherapeut participeert in de Regionale Niet Aangeboren Hersenletsel Stichting.

CVA en Podotherapie

Het belang van Podotherapie wordt gekenmerkt door het feit dat je voeten jouw dagelijks letterlijk overal naartoe dragen, waar je maar wilt! Stel dat je als gevolg van een CVA niet meer recht op je voeten kunt staan of dat je dagelijks pijn aan je voeten hebt. Daar kunnen de Podotherapeuten binnen Kemps & Rijf door middel van correctiezolen iets aan doen, zodat de voetfunctie en dus ook de lichaamshouding weer geoptimaliseerd worden.

Benieuwd hoe we je kunnen helpen?

Maak een afspraak