Over ons

Snel naar

Compleet aanbod

Kemps & Rijf streeft als paramedisch centrum met een compleet aanbod van integrale zorg naar een centrale en herkenbare rol in Laarbeek en Helmond. Wij helpen onze patiënten met maatschappelijk verantwoorde zorg op het gebied van fysiotherapie, logopedie, podotherapie, ergotherapie, diëtetiek, huid- en oedeemtherapie, lifestyle coaching en sport- en ontspanningsmassages.

Wij voeren een breed pakket aan taken uit op het gebied van advies, preventie, behandeling en begeleiding welke aansluit bij de vraag van onze doelgroep: wij leveren zorg op maat. Tevredenheid van onze patiënten en medewerkers staat hierbij te allen tijde voorop. Wij bieden een prettige en persoonlijke omgeving voor zowel de patiënt als onze medewerker. Uitgangspunten welke ons centrum kenmerken zijn openheid (in communicatie), transparantie, integriteit en respect.

Naar specialisaties
kemps-wit

Kwalitatieve zorg

Kemps & Rijf staat voor kwalitatief goede, laagdrempelige en geïntegreerde zorgverlening; we bewaken de kwaliteit van de geleverde zorg door het uniformeren van werkwijzen en het maken van concrete samenwerkingsafspraken, door periodiek overleg, relevante scholingen en gebruik te maken van onderlinge consultatie.

Ook bewaken wij de goede samenwerking en afstemming met partners in onze omgeving. Belangrijke partners zijn onder meer de verwijzers (waaronder huisartsen/ specialisten) alsmede collega-therapeuten, gemeenten, scholen, sportverenigingen, verpleeg- en verzorgingshuizen en verzekeraars. Bij deze samenwerking gaan we uit van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg in de nabijheid van de patiënt en een samenwerking als een instrument om de faciliteiten naar onze patiënt te vergroten.

Praktijkimpressie

Benieuwd hoe we je kunnen helpen?

Maak een afspraak