Paramedisch Centrum Medipoort

Een compleet aanbod

De zorgverleners werkzaam in het paramedisch centrum Laarbeek maken onderdeel uit van de eerstelijnszorg. Vanuit deze positie leveren wij maatschappelijk verantwoorde zorg op het gebied van fysiotherapie, logopedie, podotherapie, sport- en ontspanningsmassage, ergotherapie, diëtetiek en leefstijlcoaching en huid- en oedeemtherapie aan alle inwoners in de omgeving Laarbeek, Helmond, Gemert en Bakel. Wij voeren een breed pakket aan taken uit op het gebied van advies, preventie, behandeling en begeleiding welke aansluit bij de vraag van onze doelgroep: wij leveren zorg op maat. Met een compleet aanbod van integrale zorg voor onze cliënten willen wij als paramedisch centrum een centrale en herkenbare rol in Laarbeek en omstreken innemen.

Wij staan voor kwalitatief goede, laagdrempelige en geïntegreerde zorgverlening; we bewaken de kwaliteit van de geleverde zorg door het uniformeren van werkwijzen en het maken van concrete samenwerkingsafspraken, periodiek overleg, deel te nemen aan de relevante scholingen en gebruik te maken van onderlinge consultatie.

Tevredenheid van de cliënt en het personeel staat voorop. Wij bieden een prettige en persoonlijke omgeving voor onze medewerkers en de cliënt. Uitgangspunten welke ons centrum kenmerken zijn openheid (in communicatie), transparantie, integriteit en respect.

Wij streven naar een goede samenwerking en afstemming met partijen in onze omgeving. Belangrijke partners zijn onder meer de verwijzers (waaronder huisartsen/ specialisten) alsmede collegae- therapeuten, gemeenten, scholen, sportverenigingen, verpleeg- en verzorgingshuizen en zorgverzekeraars. Bij deze samenwerking gaan we uit van:

  • beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg in de nabijheid van de cliënt;
  • samenwerking als een instrument om de faciliteiten naar onze cliënt te vergroten.
www.medipoort.eu

Benieuwd hoe we je kunnen helpen?

Maak een afspraak