Parkinson

Parkinson heeft geen invloed op de lengte van uw leven, maar wel op de kwaliteit ervan.

De ziekte van Parkinson.

Parkinson is een ziekte waarbij zenuwcellen in de middenhersenen langzaam afsterven. Deze zenuwcelen produceren de stof dopamine. Door een tekort aan dopamine wordt de aansturing van spierbewegingen aangetast; spieren worden stijf waardoor lichaamsbewegingen moeilijker op gang komen en armen en benen gaan beven.

De ziekte van Parkinson is een relatief veel voorkomende hersenaandoening. Naar schatting lijden 40.000 mensen in Nederland aan deze ziekte. Het treft voornamelijk ouderen, maar een klein deel van de patiënten ongeveer 10% is jonger dan 40 jaar.

Goede en minder goede momenten.

Parkinsonpatiënten kunnen zogenaamde on-en offperiodes hebben, ofwel goede en minder goede momenten op de dag .Maak vooral gebruik van de goede momenten om uw conditie en kracht te trainen.

Wanneer is er aanleiding voor doorverwijzing naar een fysiotherapeut?

Er kunnen verschillende aanleidingen zijn voor doorverwijzing naar een fysiotherapeut. Enkele voorbeelden zijn:

  • u ervaart problemen bij de dagelijkse bewegingen
  • u heeft een verminderde conditie
  • u heeft nek/schouderklachten
  • u bent het afgelopen jaar gevallen en hierdoor geneigd minder te bewegen

Uw fysiotherapeut kijkt samen met u of fysiotherapie kan helpen bij de problemen die u ervaart.

De behandeling kan bestaan uit hulp bij het onderhouden of opbouwen van uw conditie bij de verbetering van specifieke dagelijkse activiteiten zoals het lopen, het opstaan uit een stoel, het draaien in bed en dergelijke.

U krijgt goede voorlichting, een essentieel onderdeel van de behandeling bij de ziekte van Parkinson. De adviezen, behandeling en begeleiding worden afgestemd op uw situatie en in hoeverre de ziekte van Parkinson zich bij u ontwikkeld heeft.

Daarbij onderscheiden we drie fasen:

  1. De vroege fase:
  2. In de vroege fase kunt u nog alles doen. Het doel van de fysiotherapie is te zorgen dat u actief blijft en dat u niet bang bent om te bewegen en/of te vallen en dat uw conditie op peil blijft en/of verbeterd.

    Oefeningen kunt u individueel en in groepsverband doen.

  3. De midden fase:
  4. In deze fase merkt u dat u minder aankunt bij diverse activiteiten. Fysiotherapie richt zich op het oefenen van bewegingen zoals omrollen in bed opstaan vanuit een stoel,reiken en grijpen ,het evenwicht bewaren en het lopen.

    Zowel in de praktijk als in de thuissituatie.

  5. Late fase:

Bij een klein deel van de mensen met Parkinson ontwikkelt de ziekte zich zodanig dat ze op een rolstoel zijn aangewezen.

De fysiotherapeut geeft behandeling aan huis en begeleidt partners en mantelzorgers 

ParkinsonNet.

In de regio Helmond zijn gespecialiseerde fysiotherapeuten op het gebied van Parkinson georganiseerd binnen het Parkinson Netwerk. Zij werken samen met gespecialiseerde neurologen, ergotherapeuten, parkinsonverpleegkundigen, logopedistes, apothekers en diëtisten.

Groepsbehandelingen

Afhankelijk van uw mogelijkheden en wensen kunt u deelnemen aan specifieke Parkinson-oefengroepen. Deze groepstherapie is voor iedereen die de diagnose Parkinson heeft gekregen belangrijk om zo zelfstandig uw klachten onder controle te houden. Hiervoor heeft de fysiotherapeut, naast de individuele behandeling, een activeringsprogramma. Dit programma stimuleert om te blijven bewegen en gezonde leefgewoonten voort te zetten. Dat gaat gemakkelijker als u plezier heeft in de activiteiten en als u ze in groepsverband doet.

Recente wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat mensen met de ziekte van Parkinson baat hebben bij groepsbehandeling.

Wat kunt U zelf doen?

Het gaat erom dat u zich zo goed mogelijk in het dagelijkse leven kunt blijven bewegen en dat u op een verantwoorde wijze actief blijft.
Het is vooral belangrijk om tijdig actie te ondernemen. Wacht niet tot uw conditie verminderd is, maar houd deze op peil. Zorg dat u voldoende blijft bewegen.