Eline Smits CHT-NL Certificaat behaald!

Eline van harte gefeliciteerd met het behalen van het CHT-NL Certificaat namens het Team Kemps & Rijf.

Wat houdt de CHT-NL certificaat in?

In Nederland bestaat er de mogelijkheid om via de Nederlandse Vereniging voor Handtherapie (NVHT) een Nederlands Certificaat Handtherapeut (CHT-NL) te krijgen. U bewijst er mee, dat u over ruime behandelervaring en -kennis beschikt in de behandeling van patiënten met aandoeningen van de bovenste extremiteit. Met ‘aandoeningen van de bovenste extremiteit’ wordt het volgende bedoeld:

*(Pathologische) afwijkingen in de hand, pols, onderarm en/of elleboog als gevolg van trauma, ziekte of congenitale aandoeningen. Evenals (secundaire) schouderproblematiek als gevolg van hand, pols, onderarm of elleboogletsel.

De NVHT vermeldt op de NVHT-website de handtherapeuten, die een CHT-NL hebben. Ergotherapie Nederland heeft hand-ergotherapie als specialisatie erkend.