Echografie

Wat is echografie?

Echografie is een aanvullend beeldvormend onderzoek waarbij er via geluidsgolven gekeken wordt naar onderhuidse weefsels. De echo helpt bij het stellen van de diagnose voor aandoeningen aan pezen, spieren, banden, slijmbeurzen, botten en gewrichten. Door echografisch onderzoek is het beter mogelijk om de juiste diagnose te stellen en je de behandeling te geven die daarbij hoort. Een persoonlijk behandelplan kan ervoor zorgen dat het fysiotherapeutisch handelen een stuk efficiënter en sneller kan verlopen. En belangrijker nog, dat jij als patiënt sneller klachtenvrij bent!

Inzicht in herstelprocessen

Weefselschade kan met echografie (letterlijk) in beeld worden gebracht. Het inzicht in herstelprocessen wordt middels echografie van een aangedane structuur duidelijker, het herstelproces kan daardoor beter gevolgd worden. Met name voor de beoordeling van de belastbaarheid van weefsel is dit heel zinvol. Na een behandelperiode kan echografie gebruikt worden om het revalidatieproces te evalueren.

Efficiëntie van verwijsbeleid

Door de aangedane structuur van het bewegingsapparaat met echografie te onderzoeken, kunnen afwijkingen worden aangetoond en/of uitgesloten waardoor de patiënt gerichter kan worden doorverwezen naar de juiste medicus dan wel paramedicus. Het totale revalidatieproces kan op deze manier sneller en dus efficiënter verlopen.

Er is een toenemende vraag naar objectiviteit, validiteit en betrouwbaarheid binnen het fysiotherapeutisch handelen. Echografie als meetinstrument levert hieraan een hele belangrijke bijdrage!

Benieuwd hoe we je kunnen helpen?

Maak een afspraak