Ergotherapie

Introductie

Een ergotherapeut is er voor iedereen: kinderen, volwassenen en ouderen. Daarnaast kan een ergotherapeut ook mantelzorgers voorlichten over hoe zij op een duurzame manier voor hun naasten én zichzelf kunnen zorgen.

Wanneer schakel je een ergotherapeut in?

Als je moeite hebt met het uitvoeren van jouw dagelijkse handelingen, dan kun je een ergotherapeut inschakelen. Dit kan gaan om het huishouden, je persoonlijke verzorging maar ook het uitvoeren van je werk, studie of hobby’s. Ergotherapie is gericht op het bevorderen of herstellen van zelfredzaamheid. De ergotherapeut leert jou hoe je een activiteit anders uit kunt voeren óf een hulpmiddel kunt gebruiken zodat je zoveel mogelijk activiteiten weer (zelf) kunt uitvoeren.

Het werkveld van een ergotherapeut is heel breed. Werkgebieden van een ergotherapeut zijn o.a.:
– Zelfzorg en zelfredzaamheid (wassen, aankleden, eten en maaltijdbereiding);
– Revalidatie (thuis);
– Woning- en/of werkplekaanpassing;
– Valpreventie;
– Dementie;
– Ziekte van Parkinson;
– Gebruik van hulpmiddelen en training met scootmobiel, rolstoel of rollator;
– Omgaan met beperkingen en vermoeidheid/energiemanagement;
– Aandacht en geheugen;
– Uitvoeren van hobby of sport;
– Lichamelijke en mentale werkbelasting;
– Werkplek advies;
– Advies over en aanvraag van hulpmiddelen.

Indien nodig werkt een ergotherapeut samen met andere zorgverleners, zoals de (huis)arts, thuiszorg, fysiotherapeut, etc.

Wordt ergotherapie vergoed?

Er zijn verschillende mogelijkheden voor financiering van ergotherapie. De meest voorkomende financieringsvorm is een vergoeding vanuit de zorgverzekering.

Vergoeding vanuit de zorgverzekering
Ergotherapie die bedoeld is om de zelfzorg en de zelfredzaamheid te bevorderen en te herstellen, wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Iedereen heeft vanuit de basisverzekering recht op 10 uur per kalenderjaar ergotherapiebehandeling. Dit gaat wel ten koste van jouw eigen risico (behalve voor kinderen tot 18 jaar). Vanuit een aanvullend pakket worden soms nog extra uren vergoed. Vergoedingen uit een aanvullend pakket gaan niet ten koste van het eigen risico. Een verwijsbrief voor ergotherapie is (voor de meeste zorgverzekeraars) niet nodig. Raadpleeg altijd even de polisvoorwaarden van jouw verzekering.

Alternatieve financieringsvormen
In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid tot financiering door de gemeente, onderwijsinstelling of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Heb jij of jouw kind van de gemeente of onderwijsinstelling een individuele voorziening gekregen voor thuis of voor op school? En is het nodig dat deze wordt aangemeten door een ergotherapeut of is er instructie over het gebruik van dat hulpmiddel nodig? Dan wordt dit door de betreffende gemeente/onderwijsinstelling vergoed. Ergotherapie wordt vanuit de Wlz betaald wanneer de behandeling onderdeel uitmaakt van een integrale Wlz behandeling.

Heb je nog aanvullende vragen over de vergoeding van ergotherapie? Neem dan gerust contact met ons op!

Benieuwd hoe we je kunnen helpen?

Maak een afspraak