Geriatrie Fysiotherapie

Introductie

De vergrijzing van de samenleving en het feit dat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen, heeft tot gevolg dat ouderen in toenemende mate een beroep doen op de Geriatrie fysiotherapeut.

Het behandelen en begeleiden van deze groep patiënten vergt een speciale aanpak. Ouderenzorg is vaak ingewikkeld omdat er een diversiteit is aan aandoeningen, zoals een beroerte, duizeligheid, artrose, een hoog medicijngebruik, valneigingen, slechtziendheid en suikerziekte.

Het gaat hierbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die vanwege hun ziekte (zoals Parkinson) al verschijnselen kunnen vertonen van ouderdom. De Geriatrie fysiotherapeut werkt vanuit zijn/haar specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij behorende ziektebeelden.

Onze werkwijze bij Geriatrie Fysiotherapie

De benadering van je klachten is vooral actief, dat wil zeggen dat je door middel van gerichte oefentherapie streeft de klachten bij het dagelijks bewegen te verminderen en achteruitgang probeert te voorkomen. Ook het adviseren en het begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, alsook het inschakelen van andere hulpverleners behoort tot het werk van de Geriatrie Fysiotherapeut.

Behandelingen kunnen desgewenst aan huis plaatsvinden, om de patiënt juist in zijn eigen vertrouwde omgeving zelfredzaam te maken/houden. Een ander onderdeel van het werkterrein is het uitbrengen van een advies rond valrisico’s en valangst.

De Geriatrie Fysiotherapeut heeft na zijn basisopleiding Fysiotherapie een master hbo-opleiding Geriatrie gevolgd, en staat geregistreerd in het register voor Fysiotherapeuten in de Geriatrie.

Lopen, struikelen, vallen en weer opstaan

Het klinkt zo makkelijk, maar is dat het ook? Wist je dat 30% van de 65-plussers 1 keer per jaar valt? Vallen op oudere leeftijd komt vaak harder aan dan op jongere leeftijd. Zo is de kans op het breken van een pols/heup vele malen groter. Al dan niet met een ziekenhuisopname en een langdurige revalidatie achteraf.

Een oefenonderdeel van de geriatrie fysiotherapie is de valpreventie/valtraining. Hierbij wordt aandacht besteed aan de oorzaken van het vallen. Ook worden de valincidenten geanalyseerd en bieden we een gerichte training inclusief advies en evaluatie.

Vergoeding

Omdat de ziektebeelden veelal als chronische ziektebeelden worden aangemerkt, vallen de behandelingen in de meeste gevallen binnen de dekking van de ziektekostenverzekeraar.

Benieuwd hoe we je kunnen helpen?

Maak een afspraak