Psychosomatische Fysiotherapie

Introductie

Tijdens Psychosomatische Fysiotherapie begeleiden we je in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Vaak gaat het bij psychosomatische klachten om een verstoring in balans tussen lichamelijke en psychische belasting in relatie tot de omgeving. Dit kan zijn door spanning, stress, negatieve emoties, en/ of overbelasting. Veel klachten zijn medisch niet te verklaren.

De werkwijze bestaat uit twee rode lijnen:

 • Elk mens bestaat uit denken, doen en voelen. De blokkerende factoren haalt de psychosomatische therapeut eruit. De patiënten krijgen praktische handvatten om deze positief te beïnvloeden;
 • Elk mens heeft een actief systeem en een ontspanningssysteem. Bij psychosomatische klachten wordt het ontspanningssysteem te weinig gebruikt.

De aanpak die we hanteren is een praktische, concrete aanpak die past bij de subjectieve leef- en belevingswereld van jou als patiënt. Een op ieder individu op maat gemaakt programma. Het doel van de begeleiding is grip te krijgen op je eigen klachten. Dat wordt onder andere bereikt door:

 • Inzicht krijgen in de oorzaak van de klacht en in de factoren die mogelijk de klachten in stand houden;
 • Aanleren van ontspanning en bewust worden van de adem;
 • Het opvoeren van de belastbaarheid door gerichte langzaam toenemende fysieke belasting;
 • Het verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaamsbewustwording;
 • Het aanvoelen en leren respecteren van grenzen, zowel lichamelijk als psychisch;
 • Beeldvorming met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren;
 • Het stimuleren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met klachten;
 • Bevorderen van het vertrouwen in het lijfelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed wordt.

Bij welke klachten is Psychosomatische Therapie aanbevolen?

 • Burnout, RSI, Whiplash;
 • Lichamelijke klachten;
 • Chronische)pijnklachten;
 • (Chronische) vermoeidheidsklachten;
 • Fibromyalgie;
 • Hoofdpijn;
 • Benauwdheid, druk op de borst, hartkloppingen;
 • Hyperventilatie;
 • Maag- en buikklachten;
 • Duizeligheid en tintelingen in armen en benen;
 • Overmatig transpireren;
 • Beverige of trillende handen;
 • Vaak verkouden en/ of griep;
 • Psychische klachten zoals;
 • Lusteloosheid en geestelijke vermoeidheid;
 • Onrust en gejaagdheid;
 • Overactief zijn, niet stil kunnen zitten;
 • Onvoldoende greep op uw leven hebben;
 • Neerslachtigheid;
 • Angstgevoelens en onzekerheid;
 • Piekeren, concentratiestoornissen;
 • Geheugenverlies;
 • Slaapstoornissen;
 • Neiging om moeilijke situaties te vermijden;
 • Niet (meer) kunnen genieten;
 • Hooggevoeligheid

Het complexe karakter van problematiek rond psychosomatische klachten kan vragen om een samenwerking met deskundigen zoals verwijzend arts of specialist, de psycholoog, de bedrijfsarts en andere disciplines.

Benieuwd hoe we je kunnen helpen?

Maak een afspraak